INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ APIE JUS

 

UAB „Centromera“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[1] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą. Jei jus domina detalesnė informacija, ją rasite mūsų interneto puslapyje www.centromera.lt.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

UAB „Centromera“

Juridinio asmens kodas: 300039052

Adresas: Šeštokų g. 27-5, Kaunas

Tel. +370 37 362 777

e-paštas: info@centromera.lt

 1. Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

 

 • Informacija, kurią pateikėte pats: (el. paštas, tel Nr.)
 • Informacija, kurią sugeneruoja mūsų sistema, dėl to, kad naudojatės paslaugomis per mūsų interneto svetainę
 • Interneto protokolo adresas (IP)

 

 1. Ar naudojate slapukus?

 

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies) skirtus sklandžiam svetainės veikimui, kurie apie Jus nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus atpažinti ir yra ištrinami Jums uždarius naršyklę. Naudojami slapukai – google analytics.

 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

Jei pageidaujate, kad Jums pateiktumėme papildomai informacijos apie parduodamus nekilnojamojo turto objektus/optimaliausią pasiūlymą turėtumėte mums nurodyti savo kontaktinius duomenis: e-pašto adresą ir/ar tel. Nr. Pateikta kontaktinė informacija bus naudojama tik susisekimui su Jumis ir nurodytos informacijos pateikimui.

 

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių ir kokie tai šaltiniai?

 

Mes nerenkame apie Jus informacijos iš kitų šaltinių.

 

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

 

Jautri informacija apie Jus nerenkama.

 

 1. Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

 

Mes nevykdome automatinių sprendimų priėmimų ir Jūsų neprofiliuojame.

 

 1. Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

 

Informacija teikiama tik valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?[2]

 

Informacija gali būti perduodama subjektams esantiems už EEE ribų tik Reglamente nustatytais pagrindais.

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

Mes Jūsų informaciją saugome ne ilgiau nei nustatyta teisės aktais.

 

 1. Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų bendrovėje?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį el. paštu : info@centromera.lt

 

 • Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis arba perkelti juos į kitą bendrovę;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

 

[2]EEE sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.